Ander Licht

theater & spel

Werkvormen voor workshops

Werkvormen voor workshops zijn gestructureerde en geplande activiteiten die worden gebruikt om deelnemers te betrekken, interactie te bevorderen en de leerervaring te verbeteren. Er zijn veel verschillende werkvormen voor workshops die kunnen worden gebruikt om verschillende doelen te bereiken, zoals brainstormen, samenwerken, teambuilding, communicatie en probleemoplossing.

Enkele voorbeelden van werkvormen voor workshops zijn:

Theaterscènes: met theaterscènes kun je de huidige manier van samenwerken, omgaan met klanten enzovoorts laten zien en kunnen mensen de acteurs regisseren om tot een gewenste aanpak te komen, hierbij ontstaat naast helderheid, ook draagvlak voor deze nieuwe manier van werken.

Brainstormen: Hierbij wordt de groep aangemoedigd om ideeën te genereren en deze te delen.

Groepsdiscussie: Dit houdt in dat de groep actief betrokken is bij het delen van meningen en ideeën over een bepaald onderwerp.

Rollenspel: Dit is een oefening waarbij deelnemers in de huid van iemand anders kruipen om bepaalde situaties na te spelen.

Simulatiespellen: Dit zijn spellen die een bepaalde situatie nabootsen en de deelnemers uitdagen om problemen op te lossen en beslissingen te nemen.

Presentaties: Hierbij worden deelnemers gevraagd om informatie te presenteren over een bepaald onderwerp.

Gaming: Al spelend leren we ongemerkt, dat doen we al heel lang en ook als volwassene is het dé manier van leren omdat het al onze zintuigen betrekt en een beroep doet op zowel ons praktisch oplossingsvermogen als onze moed, ons improvisatievermogen en onze collegialiteit.

Als organisatie heb je veel baat bij het gebruik van verschillende werkvormen voor workshops. Het kan helpen om deelnemers actief te betrekken bij het leerproces, waardoor de informatie beter wordt opgenomen. Het kan ook helpen om de betrokkenheid en motivatie van medewerkers te vergroten, wat kan leiden tot betere prestaties en productiviteit. Daarnaast kan het gebruik van werkvormen voor workshops helpen om teambuilding en samenwerking te bevorderen, wat cruciaal is voor het bereiken van organisatorische doelen.

Ander Licht is expert in het ontwerpen van workshops en bijeenkomsten om het maximale eruit te halen terwijl mensen plezier hebben en bijvoorbeeld echt een team worden. Speelse werkvormen waardoor mensen in de praktijk direct profijt hebben van de geïnvesteerde tijd en moeite.

Vond je dit een leuk artikel? Delen kan via deze knoppen:

Meer artikelen.
Laat je inspireren.

Ander Licht
theater en spel voor cultuurontwikkeling en leren.

Post- en bezoekadres
Vredeoordlaan 16
3956 RN Leersum