Ander Licht
Cultuurveranderaars
door theater en training

Resultaten

Het resultaat van de aanpak van Ander Licht is dat veranderingen concreet zijn voor iedereen die er mee te maken heeft, dat er draagvlak voor is en dat er bewustzijn is van de valkuilen van oude gewoontes.

Door de interactieve en inventieve aanpak waarmee Ander Licht zich onderscheidt van veel trainings- en adviesbureaus raken mensen meer betrokken bij een nieuwe stap in organisatiecultuur en werkwijze. Met praktische, humorvolle, vaak onvergetelijke interventies worden knelpunten zichtbaar en ontstaat er de motivatie om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst in plaats van af te wachten.

Dit alles leidt bijvoorbeeld tot een pro-actievere en meer gemotiveerde opstelling van individuele medewerkers, betere samenwerking in teams en een effectievere, vaak doelgerichtere vorm van leidinggeven.