Ander Licht
Cultuurveranderaars
door theater en training

Aanpak

De aanpak van Ander Licht verbindt kennis van menselijk gedrag en veranderingsprocessen aan  affiniteit met theater en drama. Op een creatieve, interactieve, praktische en leuke manier wordt de huidige situatie bloot gelegd en gezamenlijk wordt een nieuwe, betere manier van (samen)werken vormgegeven.

Bewustzijn is de basis van elke verandering. Wie niet ziet dat het anders moet of anders kan, zal vaak hetzelfde blijven doen, zo zitten wij mensen nu eenmaal in elkaar. Pas als we zicht krijgen op onze beperkingen of op onze onontgonnen mogelijkheden, vinden we de motivatie om te veranderen en te ontwikkelen. Ander Licht ondersteunt en begeleidt dit proces van bewustwording.

Hierna helpt Ander Licht om gezamenlijk uit te vinden hoe het anders en beter kan. Hoe ziet de nieuwe werkwijze er uit? Wat is de passende manier van leidinggeven? Met gebruik van een veelheid aan voor iedereen toegankelijke drama- en theatertechnieken is het ontdekken van nieuw gedrag en onontgonnen mogelijkheden niet alleen ontzettend leuk maar ook verrassend snel en effectief.

Allemaal zijn we geneigd te vinden dat de ander of de anderen moeten veranderen. Ander Licht wil iedereen motiveren en in staat  stellen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen rol om zo zelf de motor van vernieuwing te worden.