Ander Licht

theater & spel

Aanpak

We beginnen met luisteren: wie bent u, waar wilt u naartoe? We vragen door.

Om u en uw organisatie goed te kunnen begrijpen praten we eventueel ook met mensen uit uw organisatie

Vervolgens ontwerpen we een programma, een proces of een interventie, bijvoorbeeld uit-het-leven-gegrepen theaterscènes. Scènes die blootleggen  en spiegelen waar mensen in uw organisatie nu tegenaan lopen. Hierin zijn humor en respect cruciaal.

We zorgen ervoor dat het programma daaromheen werkt en desgewenst ontzorgen we u geheel.

We voeren het op een interactieve manier uit met deskundige mensen; acteurs, dagvoorzitters, groepsbegeleiders, professionals die hun vak verstaan.

We evalueren met u om te zorgen dat u het maximale haalt uit uw en onze inspanningen.

De aanpak van Ander Licht verbindt kennis van menselijk gedrag en veranderingsprocessen aan affiniteit met theater en ervarend leren. Op een creatieve, interactieve, praktische en leuke manier wordt de huidige situatie gespiegeld en gezamenlijk wordt een nieuwe, betere manier van (samen)werken vormgegeven. Op die manier ontstaat er zowel een concreet beeld van de toekomst als draagvlak voor verandering.

Bewustzijn is de basis van elke verandering. Wie niet ziet dat het anders moet of anders kan, zal vaak hetzelfde blijven doen, zo zitten wij mensen nu eenmaal in elkaar. Pas als we zicht krijgen op onze beperkingen of op onze onontgonnen mogelijkheden, vinden we de motivatie om te veranderen en te ontwikkelen. Ander Licht ondersteunt en begeleidt dit proces van bewustwording.

Hierna helpt Ander Licht om gezamenlijk uit te vinden hoe het anders en beter kan. Hoe ziet de nieuwe werkwijze er uit? Wat is de passende manier van leidinggeven? Met gebruik van een veelheid aan voor iedereen toegankelijke drama- en theatertechnieken is het ontdekken van nieuw gedrag en onontgonnen mogelijkheden niet alleen ontzettend leuk maar ook verrassend snel en effectief.

Allemaal zijn we geneigd te vinden dat de ander of de anderen moeten veranderen. Ander Licht wil iedereen motiveren en in staat  stellen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen rol om zo zelf de motor van vernieuwing te worden.

Ander Licht
theater en spel voor cultuurontwikkeling en leren.

Post- en bezoekadres
Vredeoordlaan 16
3956 RN Leersum