Ander Licht

theater & spel

Theatre for change.

Different behavior starts with a different perspective
Development with Ander Licht: Connects, inspires, amuses. Theatre makes visible, theatre mirrors, theatre brings light to blind spots.

It looks like this:

Not every time of course.

Each intervention is made-to-measure so it suits the people, the organization, the change-goals, the budget and the context.

This is how we do that:

Openingsscène

Een openings-scène opent niet alleen de dag, maar ook de deelnemers. De scène speelt zich af net vóór de start van de bijeenkomst waar twee deelnemers aan die bijeenkomst, gespeeld door acteurs, elkaar ontmoeten en zeggen wat ze wèrkelijk denken. Door deze ijsbreker komen mensen direct in een actieve stemming en krijgen en passant mee dat ze open en eerlijk hun mening mogen geven.

Regietheater

Regietheater leent zich er goed voor een groep mensen bewust te maken van ineffectief of ongewenst gedrag en ze actief te betrekken bij het bedenken van nieuwe manieren van werken. Het creëert draagvlak omdat het maakt dat de verandering van mensen zelf wordt. Het maakt nieuw gedrag concreet waardoor het makkelijker toegepast kan worden. Regietheater bestaat uit scènes die door de deelnemers geregisseerd worden. Herkenbare situaties uit de praktijk waarin het één en ander mis gaat. Mensen worden uitgenodigd zelf een gewenste situatie vorm te geven en sturen de acteurs aan door ze aanwijzingen te geven die vervolgens uitgespeeld worden waardoor je direct kunt zien hoe goed (of hoe slecht) ze werken. Regietheater geeft veiligheid; het is geen rollenspel, iedereen kan tips geven vanuit de zaal zonder zelf het podium op te hoeven. Bruikbaar voor groepen van 10 tot 1000 mensen.

Verandertheater

Laat mensen meedenken over hoe er bijvoorbeeld beter, prettiger en effectiever kan worden samengewerkt, hoe de klant centraal stellen eruit ziet of hoe de nieuwe kernwaarden er uitzien in gedrag. Denk bijvoorbeeld ook aan werken met klantprofielen, vaak persona’s genoemd, en hoe ieder profiel een eigen aanpak nodig heeft. Hier kunnen mensen ook zelf aan de slag om in een veilige stimulerende omgeving op zoek te gaan naar wat dit voor henzèlf betekent en welke vaardigheden ze hiervoor dienen te ontwikkelen.

Theater op maat

Met een theaterstuk dat speciaal voor de gelegenheid gemaakt is, kunnen allerlei processen en cultuuraspecten bespreekbaar gemaakt worden. Het effect is wetenschappelijk onderzocht en meetbaar beter dan toespraken met PowerPoint presentaties en e-mail campagnes. Voor theater op maat wordt vooraf onderzoek gedaan in de organisatie of de branche. Het stelt mensen in staat met een frisse blik en veel plezier naar zichzelf te kijken. Vaak biedt deze werkvorm ook een opening naar de toekomst, het laat een glimp zien van hoe het anders kan.

Spiegeltheater

Een hele mooie, geheel geïmproviseerde theatervorm die geen veranderdoel heeft is maar uitsluitend bedoeld is om mensen op een vaak prachtige en indringende manier met elkaar in contact te brengen en bewuster te laten worden. In spiegeltheater worden verhalen die het publiek vertelt door de acteurs in verschillende vormen neergezet. Het is ontroerend, confronterend en grappig. Ga voor meer informatie naar Spiegeltheater.nl

Metafoor

Een metafoor is een scène of beeld dat model staat voor (een aspect van) de werkelijkheid in een organisatie. Een metafoor heeft als eigenschap dat hij moeilijke of pijnlijke aspecten van de samenwerking op een humoristische manier laat zien waardoor mensen goed naar zichzelf kunnen kijken zonder het gevoel te hebben zich te hoeven verdedigen.

The advantages of working with Ander Licht at a glance:

 

Experience: Ander Licht has over 35 years of experience in creating interactive theatre for organizations, based on the latest insights and research.

 

Quality: Ander Licht collaborates exclusively with professional directors, actors, moderators, and trainers to deliver high-quality theatre experiences.

 

Customization: Ander Licht crafts tailor-made scenes with relevant content, appropriate language, and a suitable cast to perfectly fit your needs.

 

Entertainment: At Ander Licht, humour and respect go hand in hand, ensuring an enjoyable and engaging theatre experience.

 

Impact: Ander Licht’s compelling theatre productions are not only enjoyable but also thought-provoking, leaving a lasting impression.

 

Results: Collaborative efforts and new behaviours are made concrete and openly discussed, even when dealing with sensitive topics, leading to positive outcomes.

 

Engagement: Ander Licht encourages employees to actively contribute to their future, fostering greater engagement, willingness, and involvement.

 

Awareness: Ander Licht’s interactive theatre goes beyond behavioural change, exploring thought processes and emotions to create deeper awareness.

 

Benefits: Ander Licht focuses on enhancing employees’ well-being, job satisfaction, and efficiency, resulting in direct advantages for your organization.

 

About Ander Licht. Arjan Kindermans.

A dream that I thought would always remain a dream came true. An actress named Nettie Blanken adviced me to “enroll in the Theatreschool if I was interested in making theatre”. A golden tip, simply because I did want to but had the strong conviction that that would not be in the cards for me.

Together with four hundred others I took the gamble of a long and intensive selection procedure and to my great surprise, half a year later I was in a class with fourteen other creatives. Such a delight, such a present! Every day I was allowed to play, develop and discover, for example where my talents lay. Great Happiness.

These organizations went before you

Kees Jansen, Besturenraad
Kees Jansen, Besturenraad“De feedback die hij dan geeft snijdt hout!”
Lees verder
Arjan is een trainer/acteur met een groot vermogen zich in zijn rol in te leven, die geloofwaardig vorm te geven, daar vervolgens afstand van te nemen en te analyseren wat het gedrag van de te trainen gesprekspartner in hem teweeg bracht. De feedback die hij dan geeft snijdt hout!
Ronald van Maurik, Ordina Consulting
Ronald van Maurik, Ordina Consulting“Inspirerend”
Lees verder
Arjan is een inspirerende trainer. Hij voelt de ambities en capaciteiten van het individu en de groep goed aan. Hij past zijn comentaar en aanwijzingen daar op aan, waardoor de positieve energie gaat stromen. Hij brengt zo het individu en de groep op een hoger niveau.
Marilieke Engbers, Het Consulaat
Marilieke Engbers, Het Consulaat“Arjan begrijpt wat nodig is"
Lees verder
Arjan begrijpt wat een groep nodig heeft om te leren en zet zijn kennis op het gebied van drama en hoe aannames bij mensen werken in om dit leerproces te versnellen. En hij is een prettige collega om mee te werken!
Renate van der Veen, Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Renate van der Veen, Dienst Milieu en Bouwtoezicht“Prettige confrontatie”
Lees verder
Arjan is een acteur/trainer die goed aanvoelt wat er gaande is in een groep en daar speels mee uit de voeten kan. Ik genoot van de humor waarmee hij aan de orde bracht wat aan de orde gebracht moest worden. Prettig om zo geconfronteerd te worden.
Manon Dahler, Lighten Up en Flowriders Music
Manon Dahler, Lighten Up en Flowriders Music“Een inspirerende professional”
Lees verder
Arjan weet als facilitator mensen zodanig op hun gemak te stellen dat de training onmiddellijk diepgang krijgt. Doordat hij zichzelf kwetsbaar, maar ook uitnodigend en sturend durft op te stellen, durven mensen zichzelf echt te laten zien en samen met hun collega’s een belangrijke stap te zetten in hun leerproces. Als acteur kan Arjan de meest uiteenlopende types geloofwaardig neerzetten en waar dit gepast is kan hij de zaal en de lachers compleet op zijn hand krijgen. Een inspirerende professional en een prettig mens om mee te werken!
Gijs Meerbach, XLAT
Gijs Meerbach, XLAT“Uitstekend inzicht in de psyche”
Lees verder
Als weinig anderen is Arjan in staat met een grote groep te werken en ogenschijnlijk moeiteloos iedereen op eigen niveau te kunnen coachen. Daardoor, en door zijn stimulerende aanpak, worden er vele lagen tegelijk aangesproken. Zijn eigen betrokkenheid straalt af op de groep, waardoor individuen niet alleen zichzelf verder kunnen helpen, maar ook de groep.

Artikelen.
Laat je inspireren.

Ander Licht
theatre & play

Time for Ander Licht?

Flip the switch for light.

Ander Licht
theater en spel voor cultuurontwikkeling en leren.

Post- en bezoekadres
Vredeoordlaan 16
3956 RN Leersum