Drama in trainingen

Wat de trainingen van AnderLicht zo enerverend en effectief maakt is het gebruik van een grote diversiteit aan dramatechnieken. Verschillende deelnemers, leerdoelen en cases vragen elk om een eigen aanpak om tot het beste resultaat te komen. Hieronder staat een aantal van die werkvormen genoemd; door er met de muis overheen te bewegen, verschijnt de beschrijving.

Waarin de deelnemer de rol speelt van de persoon waar hij of zij het zo moeilijk mee heeft en zo vaak wat begrip krijgt voor het perspectief van die persoon. • Rolwisseling

Mensen worden soms (als ze daar toestemming voor geven) nagespeeld waardoor ze rustig kunnen kijken naar wat ze net deden. Dit kan een echte eyeopener zijn. • Spiegeling

Andere mensen spelen de rol van de deelnemer die met bepaald gedrag worstelt en deze krijgt zo gedragsalternatieven aangereikt.  • Rolovername

Waarbij een acteur bijvoorbeeld een klant, collega, medewerker of leidinggevende speelt zodat een deelnemer aan de training zijn of haar vaardigheden kan oefenen. • Rollenspelen

Verschillende kanten van iemand krijgen een plek in de ruimte en komen aan het woord. Zo wordt het innerlijke dilemma waar iemand mee worstelt zichtbaar en hanteerbaar.• Voicedrama

Een soort ‘opstelling’ waarbij verschillende stakeholders en zelfs dingen zoals bijvoorbeeld deadlines een stem krijgen zoals de inbrenger van de casus deze beleeft. • Sociodrama

Dit is een manier van analyseren waarbij het naspelen van de situatie de proef op de som is. Er wordt gekeken naar de onderliggende overtuigingen die iemands gedrag sturen en die het moeilijk maken om zelfs in een simulatie een andere aanpak te kiezen. • Analyse

Vaak is iets nieuws doen lastig en eng, het samen doen kan iemand net de drempel over helpen en nieuwe gedragsopties toegankelijk maken • Energetische inductie

Een bespiegelende dramavorm waarbij verschillende, tegengestelde motivaties uitgesproken en daardoor bewust worden.• Voice Dialogue

Samen een gewenste situatie of een toekomstdroom creëren zodat ideeën, kernwaarden enzovoort omgezet worden in concreet gedrag.• Regie

Bekende trainingsmodellen zoals de Roos van Leary, het Kernkwadrant, Transactionele Analyse, Belbins teamrollen, DAS, enzovoort kunnen voorgespeeld of gezamenlijk neergezet worden waardoor de theorie een ervaring wordt. Redelijk abstracte modellen kunnen op die manier sneller en beter begrepen worden dan bij uitleg alleen. • Levende modellen

Er zijn nog vele andere vormen en er worden door Ander Licht ook voortdurend nieuwe werkvormen ontwikkeld.