Ander Licht
Cultuurveranderaars
door theater en training

Cultuurontwikkeling

Procesontwerp

Theatermakers denken na over het effect van elk woord, elke stap, en zelfs de kleur van het licht. Die manier van denken blijkt van onschatbare waarde overal waar mensen gezamenlijk verder willen komen. Ander Licht denkt met u mee vanaf het eerste idee tot aan de uiteindelijke uitkomst. Het helpt u om uw doelen scherp te formuleren en die doelen op creatieve, vaak verrassende manieren te behalen.

Advies

Voor wie weet waar hij of zij ongeveer uit wil komen en ook voor diegenen die weten dat het anders moet maar nog niet voor ogen hebben hoe, biedt Ander Licht mogelijk uitkomst. Met ruim vijfentwintig jaar ervaring in meer dan 500 verschillende organisaties heeft Ander Licht inmiddels een aanpak ontwikkeld waardoor knelpunten snel helder worden en stappen gedefinieerd kunnen worden die mogelijk maken wat aanvankelijk onhaalbaar leek.

Procesbegeleiding

Empathie en duidelijkheid zijn kernwoorden in de procesbegeleiding van Ander Licht. Door vakkundige begeleiding wordt rust en overzicht gebracht in vergaderingen. Ondersteuning van ‘heidagen’ levert meer helderheid en visie op. Hulp bij het opzetten en uitvoeren van congressen en symposia leidt tot een aanpak die doelgerichter en aansprekender is. De begeleiding van Ander Licht  kan een kostbare investering van tijd en geld helpen omzetten in waardevolle resultaten met enorm draagvlak. Het gebruik van theater en spel kan daarbij helpen. Het zorgt voor een ontspannen, (inter)actieve atmosfeer doordat het inzicht en humor brengt.

Trainen

Trainingen van Ander Licht zijn praktisch en interactief. Situaties uit de praktijk van alledag vormen de leidraad om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe samenwerken en leidinggeven anders en beter kan. Deze trainingen zijn een belevenis: niet zitten en luisteren naar theorie maar actief met elkaar aan de slag gaan om met behulp van dramatechnieken knelpunten bewust te worden en manieren te vinden om er effectief mee om te gaan. Daarbij is er veel ruimte om te oefenen zodat het geleerde ook echt in de praktijk toegepast kan (blijven) worden. De grootste kracht van deze trainingen is dat ze een duurzaam effect hebben.

Trainingen van Ander Licht richten zich op verschillende onderwerpen als leiderschap, communicatie, presentatie, samenwerking en effectief beïnvloeden.

Theatrale werkvormen

Theatrale werkvormen en dramatechnieken zijn manieren waarop theater en drama gebruikt kunnen worden om ontwikkeling en groei van individuen, teams en hele organisaties te bewerkstelligen. Theatrale werkvormen hebben als eigenschap dat ze indringend zijn, praktisch en tegelijkertijd amusement bieden. Ze creëren een klimaat waarin leren en veranderen makkelijker worden omarmd. Hieronder staat een aantal theatrale werkvormen genoemd; door er met de muis overheen te bewegen, verschijnt de beschrijving.

Dit is een binnenkomer, een korte scène over de mogelijke verschillende manieren waarop mensen naar een dag of training komen. Door het te spelen, worden eventuele weerstanden bespreekbaar en wordt duidelijk dat er ruimte is om alles te bespreken. Deze vorm zorgt voor openheid en een veilige atmosfeer. • Openingsscène

Een regiemodel is een scène die door de deelnemers geregisseerd wordt. Door één of meerdere herkenbare scènes uit de praktijk te spelen waarin veel mis gaat, worden mensen uitgedaagd zelf een gewenste situatie vorm te geven. Ze sturen hierbij de acteurs aan door ze tips te geven die vervolgens uitgespeeld worden.
Een regiemodel is een vorm die zich goed leent om een grote groep mensen bewust te maken van ineffectief gedrag en ze actief te betrekken bij het bedenken van een nieuwe manier van werken. Het creëert draagvlak omdat het maakt dat de verandering van mensen zelf wordt. Het maakt nieuw gedrag concreet waardoor het makkelijker toegepast kan worden.• Regiemodel

Een hele mooie, geheel geïmproviseerde vorm die niet zo didactisch is maar uitsluitend bedoeld is om mensen op een vaak prachtige en indringende manier bewuster te laten worden. In spiegeltheater worden verhalen die het publiek vertelt door de acteurs in verschillende vormen neergezet. Het is ontroerend, confronterend en grappig. Ook is het verhelderend omdat spiegeltheater mensen in staat stelt met distantie naar hun eigen wereld te kijken. Steeds worden in deze werkvorm kanten belicht die men niet zag en het is vaak hilarisch omdat men zit te kijken naar wat men zo goed kent op een onverwachte manier. Vaak beginnen mensen dan vraagtekens te zetten bij wat ze ‘normaal’ noemen en beginnen effecten van hun eigen gedrag te zien waarvoor ze een blinde vlek leken te hebben. • Spiegeltheater

Met een theaterstuk dat speciaal voor de gelegenheid gemaakt is, kunnen allerlei processen en cultuuraspecten bespreekbaar gemaakt worden. Het effect is wetenschappelijk onderzocht en meetbaar beter dan toespraken met PowerPoint presentaties en e-mail campagnes. Voor theater op maat wordt vooraf onderzoek gedaan in de organisatie of de branche. Het stelt mensen in staat met een frisse blik en veel plezier naar zichzelf te kijken. Vaak biedt deze werkvorm ook een opening naar de toekomst, het laat een glimp zien van hoe het anders kan. • Theater op maat

Een metafoor is een scène of beeld dat model staat voor (een aspect van) de werkelijkheid in een organisatie. Een metafoor heeft als eigenschap dat hij moeilijke of pijnlijke aspecten van de samenwerking op een humoristische manier laat zien waardoor mensen goed naar zichzelf kunnen kijken zonder het gevoel te hebben zich te hoeven verdedigen.• Metafoor

Congressen en symposia hebben baat bij een goede dagvoorzitter, iemand die goed vragen kan stellen en echt luistert. Soms werkt het  om dat in een rol te doen: dat kan de zaak verluchtigen en  verhelderen. Het kan zorgen voor een vrolijke noot waardoor inhoudelijke en soms zelfs taaie presentaties meer tot hun recht komen. Lachen helpt mensen ontspannen en informatie komt dan vaak beter binnen. • Dagvoorzitten

Er zijn allerlei situaties waarin iemand het graag in één keer goed wil doen, een televisie interview bijvoorbeeld, of een onderhandelingsgesprek. Het naspelen van dergelijke situaties zorgt ervoor dat betrokkenen goed beslagen ten ijs komen.
Iedereen weet dat goede voornemens nog niet betekenen dat we die ook uitvoeren. Specifieke simulaties zorgen ervoor dat gewenst gedrag geoefend kan worden en dat manieren waarop het mis kan gaan te zien zijn en ondervangen kunnen worden. • Specifieke simulaties

Drama in trainingen