Missie

Ander Licht heeft als missie organisatie en cultuur te helpen ontwikkelen door samenwerking en communicatie te bevorderen en de kracht van iedere betrokkene aan te spreken.

Onder cultuur verstaan we hoe we met elkaar omgaan en de waarden die we aanhangen. Elke cultuur kan ontwikkelen. Ieder mens is een uitdrukking van zijn of haar cultuur en kan die dus ook (helpen) veranderen. Daarvoor moeten we weten waar we naartoe willen en ontdekken hoe daar te komen. Concreet zijn en draagvlak creëren zijn hiervoor succesfactoren.

Aanpak

De aanpak van Ander Licht verbindt kennis van menselijk gedrag en veranderingsprocessen aan een affiniteit met theater en drama. Op een creatieve, interactieve, praktische en leuke manier wordt de huidige situatie bloot gelegd en gezamenlijk wordt een nieuwe, betere manier van (samen)werken vormgegeven.

Bewustzijn is de basis van elke verandering, wie niet ziet dat het anders moet of anders kan zal, zo zitten wij mensen nu eenmaal in elkaar, vaak hetzelfde blijven doen. Pas als we zicht krijgen op onze beperkingen of op onze onontgonnen mogelijkheden, vinden we de motivatie om te veranderen en te ontwikkelen.

Hierna helpt Ander Licht om gezamenlijk uit te vinden hoe het anders en beter kan. Hoe ziet de nieuwe werkwijze er uit? Met gebruik van een veelheid aan voor iedereen toegankelijke drama en theatertechnieken is het ontdekken van nieuw gedrag en onontgonnen mogelijkheden niet alleen ontzetten leuk maar ook verrassend snel en efficiënt.

Allemaal zijn we geneigd te vinden dat de ander of de anderen moeten veranderen, Ander Licht probeert iedereen te motiveren en in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen rol en zo zelf de motor van vernieuwing te worden.

Resultaten

Het resultaat van de aanpak van Ander Licht is dat veranderingen concreet zijn voor iedereen die er mee te maken heeft, dat er draagvlak voor is, en dat er bewustzijn is van de valkuilen van oude gewoontes.

Door de interactieve en inventieve aanpak waarmee Ander Licht zich onderscheidt van veel trainings- en adviesbureaus raken mensen meer betrokken bij een nieuwe stap in cultuur en werkwijze. Met praktische, humorvolle, vaak onvergetelijke interventies worden knelpunten zichtbaar en ontstaat er de motivatie om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst in plaats van af te wachten.